กระเป๋าถักเชือกร่ม
    
วัดเจ้าฟ้า
 
 "สวนดอกไม้จะน่าอยู่ ถ้าพวกเราทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาด"
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 กองวิชาการและแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในคราวประชุมครั้งต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 พ.ค. 2561 เวลา 13.24 น. โดย คุณ อรรถพร คชารัตน์

ผู้เข้าชม 66 ท่าน

 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,886,394 เริ่มนับ 18 ม.ค. 2554