กระเป๋าถักเชือกร่ม
    
วัดเจ้าฟ้า
 
 "สวนดอกไม้จะน่าอยู่ ถ้าพวกเราทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาด"
 
 
 
 
  สถานที่ติดต่อ : สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสวนดอกไม้
    เลขที่ 25 หมู่ 5 ถนน หลวงอดุลย์ ต.สวนดอกไม้ อ. เสาไห้ จ. สระบุรี 18160
    เบอร์โทรศัพท์ : 036-271181
    โทรสาร : 036-391-266
 
 
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  การแจ้งย้ายที่อยู่
  การทำบัตรประชาชน
  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้าน
  การขอตรวจคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร
  การขอเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน
  การขอเลขหมายประจำบ้าน
  การขอตรวจหลักฐานหรือคัดสำเนารายการเกี่ยวกับคดีความ
  การรื้อถอนบ้าน
 
 
   
   
 

 

วัดเจ้าฟ้า
    
จำนวนผู้เข้าชม 2,121,112 เริ่มนับ 18 ม.ค. 2554